Paluu Isot koulutushankkeet -hakemistosivulle

Kaksi näkökulmaa:
1)Koulutuksen markkinointi potentiaalisille asiakkaille
- toteutetut koulutukset ovat markkinoineet itse itseään, kyselyjä on syksyllä tullut enemmän kuin on voitu toteuttaa

2) Koulutuksen markkinointi oppilaitoksen/organisaation sisällä

Aikataulu (suunnitelma)
-
Työnjako ja roolitus
- järjestävä taho antaa suuntaviivat ja ydinviestin, jokainen organisaatio suunnittelee oman viestintänsä
- kaikkien osapuolten tulisi tietää, mitä on tiedotettu, kenelle ja koska

Sisältö (informaatio, innostaminen, viittaus menneeseen ja tulevaan)
Viestin muoto ja vastaanottajien huomiointi
Yhdenmukaisuus
Markkinointikanavat
- ko. organisaation sisäiset

  • markkinointiviestintä yhdenmukaista: tiedotteet, kuvaukset kaikkien käytettävissä, avoimet
  • AVO markkinointikanavalistaus https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsopRwj22EKvdExUOTJ2LU1jZHZoeXd2TFVPUW1xYWc&hl=en_GB#gid=0
  • työnjako henkilöiden suhteen, kuka vastaa markkinoinnista
  • aikataulu markkinoinnille - mitä tämä tarkoittaa?
  • muistiot kaikista palavereista ensikontaktista lähtien: lomakemuotoinen
  • viestin erilaisuus eri toimijoille: reksi/hallintoihminen painotus hieman eri tavalla kuin opettajille, miten satuttaa nämä yhteen markkinointitiedotukseen
  • sanoihin huomio: esim. ei sanaa muutos vaan ilmaisu: paranneltu tulevaisuus / uusi versio, kannustavia positiivisia ilmaisuja, helpommin lähestyttävää
  • ei luetella esim. kaikkia välineitä, joita tullaan käyttämään, luetellaan ennemmin hyötyjä tyyliin yksi uusi tapa toteuttaa portfolioita, miettii, mitä tekevät päivittäisessä työssä, mihin tarvivat - asiakkaat lähestyvät koulutuksia usein välinelähtöisesti; tämä vaatii "käännytystyötä"
  • asiakkaiden koulutustarpeet ovat huonosti tiedostettuja -> kysyvät meiltä mitä pitäisi kouluttaa? Tässä on tietty ristiriita ja vaikeuttaa suunnittelua (asiat ovat uusia kaikille eikä useimmilla koulutusorganisaatioilla ole some-strategiaa tmv. mietittynä