Paluu Isot koulutushankkeet -hakemistosivulle

Ennen koulutusta

Koulutuspaikka (kartta), tarkka aika ja koulutuksen yhteyshenkilöiden yhteystiedot saatavilla yhdestä paikasta - mobiilisti
Kouluttajan ja varamiehen yhteystiedot saatavilla mobiilisti - näiden välittäminen myös koulutuksen yhteyshenkilölle
Varmistus koulutuksen toteutumisesta viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä koulutuksen tilaajalta/yhteyshenkilöltä
Mikäli kouluttaja vaihtuu, tiedotus koulutuksen yhteyshenkilölle. Muista myös merkitä yhteiseen aikatauluun/dokumenttiin, jotta koulutuksen laskuttajakin tietää tämän!
Koulutukseen liittyvät päivitettävät tiedot kerätään yhteen paikkaan (omaan kansioon) ja selkeisti nimettyihin dokumentteihin: Esimerkiksi:
- tarjouspyyntö - tiedoksi-tyyppinen
- tarjous - tiedoksi-tyyppinen, tähän voi palata tarvittaessa kun mietitään koulutuksen muutamaa tärkeintä tavoitetta
- koulutuksen sisältökuvaus (yleensä on osana tai liitteenä tarjousta) - päivitetään tarpeen mukaan
- aikataulu ja toteutusdokumentti - tätä päivitetään aktiivisesti koko koulutuksen ajan ja koulutuksen päätyttyä sieltä on luettavissa koko koulutuksen toteutuskaari, kaikki toteuttajat ja ajankohdat
- palautedokumentti - tähän kerätään koulutttajien palautteet (sekä sanalliset että kuvalliset), fiilikset ja koulutuksissa ilmenneet haasteet ja niiden mahdolliset ratkaisut


Koulutuksen aikana

Varamies tavoitettavissa koko koulutuksen ajan?


Koulutuksen jälkeen

Palautteen keruu osallistujilta yksinkertaisia pikamittareita käyttäen (naamat, liukumitta jne)
Kouluttaja itse arvioi välittömät fiilikset pikamittarilla, sanallisen palautteen voi kirjoittaa yhteiseen dokumenttiin esim. seuraavana päivänä kun on "toipunut" kouluttamisesta
- hyvä tapa kuvata fiiliksiä voisi olla adjektiivilista, josta ruksittaa tietty määrä vaihtoehtoja
Palautteen keruu osallistujilta lyhyellä e-lomakkeella esim. koulutuksen jälkeisenä päivänä, kun ei ole enää takki tyhjänä ja kuitenkin on vielä tuoreessa muistissa