Paluu Isot koulutushankkeet -hakemistosivulle

Oman tuotannon työn ja vastuun jakaminen sekä yhdistäminen


Välineitä

 • Google-kokoelma ja yhteiset dokumentit
  • dokumenttien otsikoiden oltava selkeitä ja kuvaavia
 • wikit
 • blogit

Projektinhallintamalli

 • aikataulut
  • valmistelu ennakkoon aikataulutettu
 • vastuunjako
 • pieniä palavereita
 • yhteenveto koulutuksen jälkeen
  • mahdollisimman yksinkertaisesti, esim. ranskalaisilla viivoilla

Toimintakäsikirja

Luodaan toimintakäsikirja, johon kirjataan:
 • tiedotus
  • voisi hankkia koulutusta tiedottamiseen
  • positiivista sparrausta keskinäiseen kommunikointiin. Esim. Katleena Kortessuo.
  • sovittaisiin yhteisiä malleja ja pohjia, jotka kerätään yhteiseen wikiin.
  • AVO2: järjestää heti alussa koulutuspäivä tiedottamisesta: sisäinen ja ulkoinen. Varmistaa, että kaikilla on oleelliset tiedotuskanavat käytössä
 • reunaehdot > motivointi: nämä on havaittu tehokkaiksi työkaluiksi
 • suhteet hankekollegoihin > alussa ja tärkeää
 • dokumenttien hallinnan hyväksi havaitut käytänteet
  • pyritään välttämään tiedon sirpaloitumista
  • yhdistetään dokumentteja
 • käytettävät tiedostomuodot

Hyväksi havaittuja toimintamalleja

 • jos tapahtumaan on tullut toivottua vähemmän ilmoittautumisia, on tietoa tapahtumasta levitetty Yammeriin, jolloin muut ovat alkaneet levittää tietoa omien kanaviensa kautta