Recent Changes

Thursday, May 28

 1. page Mita some on edited ... 1. Tutustumismatka sosiaaliseen mediaan Esimerkkipalveluna SlideShare Slidecast-esitys eli …
  ...
  1. Tutustumismatka sosiaaliseen mediaan
  Esimerkkipalveluna SlideShare
  Slidecast-esitys eli voit myös kuunnella ja katsella samalla automaattisesti vaihtuvat diat. Jos avaat esityksen kokonäyttötilaan, mainokset eivät häiritse.
  Slide share ja johdatus someen from Anne Rongas
  2. Hanketyön arki
  (view changes)
  1:58 pm
 2. page Mita some on edited ... Esimerkkipalveluna SlideShare Slidecast-esitys eli voit myös kuunnella ja katsella samalla au…
  ...
  Esimerkkipalveluna SlideShare
  Slidecast-esitys eli voit myös kuunnella ja katsella samalla automaattisesti vaihtuvat diat. Jos avaat esityksen kokonäyttötilaan, mainokset eivät häiritse.
  ...
  johdatus someen
  View more webinars
  from arongas.Anne Rongas
  2. Hanketyön arki
  Tämä esitys on yhteistuotettu Turussa 25.10.2010 koulutuksessa. Esitystä voi edelleen editoida. Klikkaa esityksen laatiminen auki, valitse itseäsi kiinnostava kysymys ja kirjoita lyhyesti ppt-pohjalle aiheesta. Kirjautumista ei tarvita. Esitys päivittyy alle (vaatii selaimen päivittämisen). Samaa aihepiiriä Antti Poikola pohtii yhdistysten näkökulmasta
  (view changes)
  1:58 pm

Thursday, February 14

 1. page asiakasraatalointi edited Paluu Isot koulutushankkeet -hakemistosivulle ... blogista http://openpaivitys.blogspot.fi/2011/…
  Paluu Isot koulutushankkeet -hakemistosivulle
  ...
  blogista http://openpaivitys.blogspot.fi/2011/11/koulutuksen-aloituspalaverin.html Aloitusneuvottelun
  Tämä toimintamalli soveltuu erityisen hyvin koulutustoteutuksiin, joihin osallistuu useita toteuttajia.
  Aloitusneuvottelun
  toteuttaminen tehdään
  Sovitaan aloitusneuvottelun päivä, käytetään yhteisen ajan sopimiseen Doodlea, ks. AVO:n Doodle-ohje ja ohje Doodlen sovittamisesta Google-kalenterin kanssa (Google-kalenteri sopii hyvin koulutushankkeitten yhteistyön apuvälineeksi).
  Aloitusneuvottelussa on hyvä olla asiakkaan päästä vähintään yksi hallinnon henkilö (rehtori oppilaitoksissa) ja henkilö, joka tuntee tietostrategian ja IT-tuen reunaehdot, myös koulutukseen osallistuvia voi olla mukana, mielellään ei kovin isoa ryhmää, jotta neuvottelu on tiivis.
  (view changes)
  4:36 am
 2. page asiakasraatalointi edited ... Kaikki koulutushankkeeseen liittyvät muistiinpanot tuotetaan samaan jaettun muistiodokumenttii…
  ...
  Kaikki koulutushankkeeseen liittyvät muistiinpanot tuotetaan samaan jaettun muistiodokumenttiin, tuorein muistiinpano kirjoitetaan ylimmäiseksi, otsikkotasoilla luodaan sisällysluettelo (ohje tulossa). Näin saadaan aikaan kaikkien saatavilla oleva muistio, josta sovitut asiat voidaan tarkistaa. Asiakasräätälöintiä varten kopioidaan aloituspalaverin tarkistuslista aloituspalaverin pohjaksi.
  Tapaamisessa edetään aloituspalaverissa kohta kohdalta eteenpäin. Kaikki saatu tieto ja sovitut asiat kirjataan pohjaan asianomaiselle kohdalle.
  ...
  voi kopioida muistioon):muistioon, muokata oman koulutushankkeen mukaan):
  Kokonaisuuden perusasiat
  Yhteyshenkilöt
  Yhteydenpitoväylät
  Koulutuksen

  Yhteydenpitoväylät
  Koulutuksen
  sisältöjen hubi
  ...
  meidän tukipalvelussamme
  Kerättävät

  Kerättävät
  tiedot ja
  ...
  käsittely (tietosuoja)
  Avoimen verkon tiedottaminen (kuten, saako mainita koulutuskohteen ja esim. henkilöitä nimeltä Open Päivityksen blogissa, jokaiselta henkilöltä kysytään blogikirjoittamiseen lupa, kuvien käyttö avoimessa tiedotuksessa)
  Arviointityökalujen esittely
  Oma profiili (lähtötilanne,Lähtötilanteen kartoitus (esim. OmaProfiili tai vastaava), jos tarjolla on mahdollisuus: tilanne koulutuksen
  ...
  pidemmän ajan jälkeen)jälkeen
  Vertaisarviointi: autenttinen
  ...
  / benchlearning
  Koulutusprosessin
  (tähän tulossa työvälineitä)
  Koulutusprosessin
  seuranta ja
  ...
  ja palautetiedot Oph:lle
  Koulutusmallin
  rahoittajalle
  Koulutusmallin
  perusesittely
  Paikalliskouluttaja

  Paikalliskouluttaja

  Opettajakoulutus 5 op (todistuksen saaminen)
  Vertaiskoulutus
  Tukipalvelu

  Tukipalvelu

  Koulutukseen varattava aika, sitoutuminen koulutukseen
  Sisällön räätälöinti asiakkaan tarpeisiin
  ...
  / työstetään
  Meneillään

  Meneillään
  olevat kehittämishankkeet
  ...
  suhteen merkittävät)
  Verkostot

  Verkostot
  joihin kuuluu
  ...
  suhteen merkittävät)
  Arvio siitä, mikä on sopivin lähestymistapa koulutushankken kanssa (esimerkiksi mitä motivoi, mistä ollut huonoja kokemuksia)
  ...
  sankaluureja, webkameroita)
  Aikataulut
  Ajankohdat, jotka eivät sovi (jolloin mm. etätehtäviä ei ehditä tekemään)
  ...
  6 puolikasta)
  Etäohjauksen

  Etäohjauksen
  ajoittaminen (AC
  ...
  vastaava, tilavaraukset)
  Etenemissuunnitelma
  Tiedotus osallistujille
  Työnjako oppilaitospään ja meidän kouluttajien välillä
  Sopimuksen allekirjoittaminen
  Koulutusvahvistukset
  TäustaaTaustaa AVO:n koulutuskokemuksista:
  Vaikka asiakkaat haluavat usein välinekoulutusta, täytyy ottaa huomioon välineiden pedagoginen käyttötarve. Markkinoinnissa ja neuvotteluissa täytyy miettiä miten myydään ja millaisin perustein.
  Sisällöltöä käsittelevissä neuvottelutilanteessa asiakkailla on luonnollisesti tarve saada rahalleen mahdollisimman paljon vastinetta. On hyvä kuitenkin pitää kiinni oikean kokoisesta koulutuspaketista, eikä ympätä liian paljon samaan kokonaisuuteen.
  (view changes)
  4:29 am
 3. page asiakasraatalointi edited ... Kokoukseen varataan vähintään tunti, mieluummin kaksi tuntia. Avataan Google Drive jaettu kan…
  ...
  Kokoukseen varataan vähintään tunti, mieluummin kaksi tuntia.
  Avataan Google Drive jaettu kansio, jonne sijoitetaan yksi tekstidokumentti, joka nimetään helposti tunnistettavasti ja nimeen mukaan sana muistio (esim. AVO HH-koulutus kevät 2012 muistio). Jos kaikilla aloituspalaveriin osallistuvilla ei ole Google-käyttäjätunnusta, muistio jaetaan linkin kautta muokattavaksi. Ks. AVO: Google Drive -ohje, ks. Google-dokumenttikokoelman ohje, ks. Google-kansion jakamisen ohje ja ohje, kuinka jakaa Google-dokumentti linkin kautta editoitavaksi.
  Kaikki koulutushankkeeseen liittyvät muistiinpanot tuotetaan samaan jaettun muistiodokumenttiin, tuorein muistiinpano kirjoitetaan ylimmäiseksi, otsikkotasoilla luodaan sisällysluettelo (ohje tulossa). Näin saadaan aikaan kaikkien saatavilla oleva muistio, josta sovitut asiat voidaan tarkistaa. Asiakasräätälöintiä varten kopioidaan aloituspalaverin tarkistuslista aloituspalaverin pohjaksi.
  Tapaamisessa edetään aloituspalaverissa kohta kohdalta eteenpäin. Kaikki saatu tieto ja sovitut asiat kirjataan pohjaan asianomaiselle kohdalle.
  Aloituspalaverin pohja (tämän voi kopioida muistioon):
  Kokonaisuuden perusasiat
  Yhteyshenkilöt
  Yhteydenpitoväylät
  Koulutuksen sisältöjen hubi koulun päässä (ohjeet, aikataulut, linkitykset, palautelinkki yms.), jos ei koulun päässä, meidän tukipalvelussamme
  Kerättävät tiedot ja niiden käsittely (tietosuoja)
  Avoimen verkon tiedottaminen (kuten, saako mainita koulutuskohteen ja esim. henkilöitä nimeltä Open Päivityksen blogissa, jokaiselta henkilöltä kysytään blogikirjoittamiseen lupa, kuvien käyttö avoimessa tiedotuksessa)
  Arviointityökalujen esittely
  Oma profiili (lähtötilanne, tilanne koulutuksen lopussa ja mahdollisesti pidemmän ajan jälkeen)
  Vertaisarviointi: autenttinen oppimisen / benchlearning
  Koulutusprosessin seuranta ja arviointi, mukaan lukien seuranta- ja palautetiedot Oph:lle
  Koulutusmallin perusesittely
  Paikalliskouluttaja
  Opettajakoulutus 5 op (todistuksen saaminen)
  Vertaiskoulutus
  Tukipalvelu
  Koulutukseen varattava aika, sitoutuminen koulutukseen
  Sisällön räätälöinti asiakkaan tarpeisiin
  Paikallinen tilanne: keskeiset koulun tavoitteet ja strategiat, joita noudatetaan / työstetään
  Meneillään olevat kehittämishankkeet (tämän suhteen merkittävät)
  Verkostot joihin kuuluu (tämän suhteen merkittävät)
  Arvio siitä, mikä on sopivin lähestymistapa koulutushankken kanssa (esimerkiksi mitä motivoi, mistä ollut huonoja kokemuksia)
  Tekninen ympäristö ja tilat (mitä asioita meidän kouluttajien pitää tietää): mitä teknisiä ja verkkovälineitä käytetään, onko palomuurin suhteen huomioitavaa (esim. onko omaa verkkokokousjärjestelmää, toimiiko AC, Webex tms., Skype, näytön jakaminen), onko käytössä medialuokka tms. jossa pienryhmä voi olla etäohjaustuokiossa (onko kokousmikkiä, sankaluureja, webkameroita)
  Aikataulut
  Ajankohdat, jotka eivät sovi (jolloin mm. etätehtäviä ei ehditä tekemään)
  Lähikoulutuspäivät 4 x 6 t tai 3 tunnin osissa (esim. aloitus kokonainen päivä ja 6 puolikasta)
  Etäohjauksen ajoittaminen (AC tai vastaava, tilavaraukset)
  Etenemissuunnitelma
  Tiedotus osallistujille
  Työnjako oppilaitospään ja meidän kouluttajien välillä
  Sopimuksen allekirjoittaminen
  Koulutusvahvistukset

  Täustaa AVO:n koulutuskokemuksista:
  Vaikka asiakkaat haluavat usein välinekoulutusta, täytyy ottaa huomioon välineiden pedagoginen käyttötarve. Markkinoinnissa ja neuvotteluissa täytyy miettiä miten myydään ja millaisin perustein.
  (view changes)
  4:18 am
 4. page asiakasraatalointi edited ... Aloitusneuvottelussa on hyvä olla asiakkaan päästä vähintään yksi hallinnon henkilö (rehtori o…
  ...
  Aloitusneuvottelussa on hyvä olla asiakkaan päästä vähintään yksi hallinnon henkilö (rehtori oppilaitoksissa) ja henkilö, joka tuntee tietostrategian ja IT-tuen reunaehdot, myös koulutukseen osallistuvia voi olla mukana, mielellään ei kovin isoa ryhmää, jotta neuvottelu on tiivis.
  Vähintään yksi kouluttajan järjestäjä paikan päälle. Osa osallistujista voi olla netin kautta paikalla. Jos ihmisiä on mukana verkon välityksellä, tarvitaan kokousmikki ja varmuus toimivasta nettiyhteydestä tai puhelimen kanssa toimivat kaiuttimet (tämän toimivuus ei ole ollenkaan itsestään selvä eli asia pitää varmistaa ennakolta ja mieluiten kouluttajan edustajan varustautua omilla laitteilla ja verkkoyhteyksillä).
  Kokoukseen varataan vähintään tunti, mieluummin kaksi tuntia.
  Avataan Google Drive jaettu kansio, jonne sijoitetaan yksi tekstidokumentti, joka nimetään helposti tunnistettavasti ja nimeen mukaan sana muistio (esim. AVO HH-koulutus kevät 2012 muistio). Jos kaikilla aloituspalaveriin osallistuvilla ei ole Google-käyttäjätunnusta, muistio jaetaan linkin kautta muokattavaksi. Ks. AVO: Google Drive -ohje, ks. Google-dokumenttikokoelman ohje, ks. Google-kansion jakamisen ohje ja ohje, kuinka jakaa Google-dokumentti linkin kautta editoitavaksi.

  Täustaa AVO:n koulutuskokemuksista:
  Vaikka asiakkaat haluavat usein välinekoulutusta, täytyy ottaa huomioon välineiden pedagoginen käyttötarve. Markkinoinnissa ja neuvotteluissa täytyy miettiä miten myydään ja millaisin perustein.
  (view changes)
  4:13 am
 5. page asiakasraatalointi edited Paluu Isot koulutushankkeet -hakemistosivulle Open Päivityksessä on hyödynnetty näitä oppeja. Sov…
  Paluu Isot koulutushankkeet -hakemistosivulle
  Open Päivityksessä on hyödynnetty näitä oppeja. Sovittaminen asiakkaan tarpeisiin toteutetaan aloitusveunottelussa, joka on todettu erittäin toimivaksi. Runko löytyy Open Päivityksen blogista http://openpaivitys.blogspot.fi/2011/11/koulutuksen-aloituspalaverin.html Aloitusneuvottelun toteuttaminen tehdään näin:
  Sovitaan aloitusneuvottelun päivä, käytetään yhteisen ajan sopimiseen Doodlea, ks. AVO:n Doodle-ohje ja ohje Doodlen sovittamisesta Google-kalenterin kanssa (Google-kalenteri sopii hyvin koulutushankkeitten yhteistyön apuvälineeksi).
  Aloitusneuvottelussa on hyvä olla asiakkaan päästä vähintään yksi hallinnon henkilö (rehtori oppilaitoksissa) ja henkilö, joka tuntee tietostrategian ja IT-tuen reunaehdot, myös koulutukseen osallistuvia voi olla mukana, mielellään ei kovin isoa ryhmää, jotta neuvottelu on tiivis.
  Vähintään yksi kouluttajan järjestäjä paikan päälle. Osa osallistujista voi olla netin kautta paikalla. Jos ihmisiä on mukana verkon välityksellä, tarvitaan kokousmikki ja varmuus toimivasta nettiyhteydestä tai puhelimen kanssa toimivat kaiuttimet (tämän toimivuus ei ole ollenkaan itsestään selvä eli asia pitää varmistaa ennakolta ja mieluiten kouluttajan edustajan varustautua omilla laitteilla ja verkkoyhteyksillä).
  Täustaa AVO:n koulutuskokemuksista:

  Vaikka asiakkaat haluavat usein välinekoulutusta, täytyy ottaa huomioon välineiden pedagoginen käyttötarve. Markkinoinnissa ja neuvotteluissa täytyy miettiä miten myydään ja millaisin perustein.
  Sisällöltöä käsittelevissä neuvottelutilanteessa asiakkailla on luonnollisesti tarve saada rahalleen mahdollisimman paljon vastinetta. On hyvä kuitenkin pitää kiinni oikean kokoisesta koulutuspaketista, eikä ympätä liian paljon samaan kokonaisuuteen.
  (view changes)
  4:02 am

Tuesday, May 8

Sunday, January 15

 1. page Esimerkkeja edited ... | Sometu-verkosto Ning | Sometu-verkoston Sometu-wiki | Vinkkiverkko-verkosto Ning | Vink…
  ...
  | Sometu-verkosto Ning | Sometu-verkoston Sometu-wiki | Vinkkiverkko-verkosto Ning | Vinkkiverkon tukiaineistot opettajilletukiaineistotopettajille ja opetusalan hankkeisiin | Vinkkiverkko -wiki - sosiaalisen median avoimet oppiresurssit opettajalle | Sosiaalinen
  Esimerkkijä sosiaalisen median soveltamisesta hanketyöhön
  Kirjoita tänne tarinasi...
  (view changes)
  1:35 am

More