AVO-linkit: Anna palautetta | AVO-hanke | Avoinvirta-blogi | AVO-webinaarit | Sometu-verkosto | Vinkkiverkko-verkosto | Vinkkiverkon tukiaineistot opettajille ja opetusalan hankkeisiin | Sosiaalinen media hanketyössä -wiki | Sosiaalisen median lukiokurssi -wiki | Viisautta wikin tekoon -wikikirja | Viisautta blogin käyttöön -wikikirja | LeMill | Open vinkki -työkaluopasteblogi | Anne Rongas Opeblogi: AVO-hanketta koskevat kirjoitukset


Miniluentoja sosiaalisesta mediasta hankke- ja oppimisprojektihommissa
Sosiaalinen media on viidakko – miten siihen suhtautua?


Slidecast-sarja sosiaalisen median viidakosta ja miten sen kanssa elää (oppimis)projekteissa. Slidecast tarkoittaa sitä, että dioihin on synkronoitu selostus. Esityksillä on mittaa 5-8 minuuttia. Slidecastit on toteutettu SlideShare-palvelulla. Kun avaat esityksen kokonäyttötilaan, mainokset eivät häiritse (mainokset saa pois myös Add Block -selainlaajennoksella). Voit katsoa ja ladata käyttöösi myös pelkät diat.

Osa 1 työtavat muuttuvat, toimintakulttuuri muuttuu. Pelkät diat osa 1Osa 2 somevälineillä ylitetään rajoja ja yhdistetään ihmisten toimintaa joukkoälyksi titteleistä ja organisaatioista piittaamatta. Pelkät diat osa 2Osa 3 ensimmäiseksi suosittelen omaa työtä keventäviä työmenetelmiä ja sovelluspalveluita, kuten jaetut dokumentit, syötteenlukija, kalenteri, projektihallintasysteemi, suunnittelun apuvälineet, sisällön tuottamisen ja julkaisemisen apuvälineet. Pelkät diat, osa 3


Osa 4 kohti iteratiivista työtapaa, ketteriä syklisiä prosesseja ja kyllä siitä somesta somaa iloakin on. Pelkät diat osa 4


Mitä jokaisen hanketyöntekijän tulisi tietää sosiaalisesta mediasta?
Kyse ei ole vain tyhjästä puheesta tai verkkoleluista. Kyse on
työkulttuurin muutoksesta. Verkostot avautuvat nettiselaimelle ja
mobiililaitteeseen. Yhteistyö rakentuu yli organisaatioiden.
Inhimillinen tieto ja taito auttavat jokaista sosiaalisen median
verkostoitujaa. Kaaoksen tunne helpottuu, kun kokeneet ihmiset antavat
vinkkejä ja esittelevät käytännön hyötyjä sosiaalisen median arkisesta
käytöstä.

Sosiaalinen media ja hanketyö


- hankehallinnointi ja sosiaalinen media
- hanketyöntekijän verkostot ja verkostoituminen sosiaalisessa mediassa
- hanketoiminnan toteuttaminen sosiaalisen median ympäristöissä
- hankkeesta tiedottaminen sosiaalisen median ympäristöissä
- webinaarit eli verkkoseminaarit, verkkokokouskäytänteet ja sosiaalinen media

Arki helpottaa hanketyössä esimerkiksi, kun


- sähköpostitulva vähenee
- dokumenttien työstäminen tapahtuu jaettujen dokumenttien avulla
- kalenteritiedot ovat kaikilla aina ajan tasalla
- toiminnan dokumentointi tapahtuu heti digitaaliseen muotoon ja
jäsenneltyyn verkkopaikkaan
- aikatauluista sovitaan rastittamalla verkkolomakkeella
- tiedotteet siirtyvät ilmoitustauluilta verkkoonMiniä pidempi webinaari: Some hanketyössä

Case hankekoordinaattorin vaihtaminen

Diat https://docs.google.com/present/view?id=ddrw6qz2_1897g8rzbrg3
Ja ääni (AC-nauhoitteessa kävi jokin tekninen kämmi eivätkä diat näy) http://connect.ilonait.fi/p39208858/
Verkkokokoukset ja webinaarit


Adobe Connect: Virta-hankkeen opasteet
Otavan Opiston ohje (Tommi Issakainen):