Sosiaalinen media hanketyössä


Kouluttaja Anne Rongas, Suomen eOppimiskeskus ja Avoimet verkostot oppimiseen AVO-hankeOsallistu tämän wikin rakentamiseen!

Sosiaalinen media hanketyössä ydinsisältöinä:
- hankehallinnointi ja sosiaalinen media
- hanketyöntekijän verkostot ja verkostoituminen sosiaalisessa mediassa
- hanketoiminnan toteuttaminen sosiaalisen median ympäristöissä
- hankkeesta tiedottaminen sosiaalisen median ympäristöissä
- webinaarit ja sosiaalinen media

Koulutuksen tukena toimivat myös AVO-hankkeen tuotokset. Tämä aineisto on työstäversio, jonka pohjalta rakennetaan myöhemmin LeMill-ympäristöön tai Wikikirjastoon aihepiirin eväspaketti.


Työskentely sisältää ennakkotehtävän,jonka tavoitteena on oman esiymmärryksen ja kokemuksen näkyvksi tekeminen ja kollektiivinen jakaminen. Koulutuspäivä sisältää käytännön demonstraatioita, luentotyyppisesti erilaisten ratkaisujen esittelyjä sekä koulutustilan ja osallistujamäärän salliessa työpajatyöskentelyä. Koulutuspäivän jälkeen voidaan sopimuksen mukaan toteuttaa vielä ennakkotehtävän työstämisympäristöissä synteesitehtävä, jossa kehitetään johtopäätöksiä ja jatkoajatuksia.

Ennakkokyselyllä selvitetään koulutukseen osallistujien sosiaalisen median työtapojen ja työvälineitten tuntemus.e91c640cf4bab60ae23bce0042d16a67.jpg